vroegere levensverzekeraar of begrafenisfonds overname of  fusie door/met

Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, AZA
Algemeen Ziekenfonds Amsterdam, Lev. Mij
Algemeene Begrafenis-Mij (Den Helder, 1868)
Algemeene Friesche Levensverz mij
Algemeene Groninger Lev. Mij. (1859)
Algemeene Heldersche Verz. Mij (1871)
Algemeene Levensverz. Bank NV
Algemeene Mij van Levensverz. en Lijfrente (1880)
Algemeene Nederlandsche Assurantie Mij (1914)
Algemeene Rotterdamsche Coöp Begraf.
Algemeene Sliedrechtse ver tot Wederk verz (1903)
Algemeene Spaarverzekering (Den Haag, 1907)
Algemeene Spaarverzekering (kassen 1916/1928)
Algemeene Utrechtsche Mij v.Geld Uitk na Overlijden
Algemene Burger Soc, Rott verz. Soc.
Algemene Rotterdamsche Ver ter uitk van gelden
Alhermij
Alico SA
Alkmaarse Begrafenisvereniging (1888)
Ambtenaren en Bed. Tot hulp van weduwen (Den Bosch)
American Life Euravie Levensverz.
Amethyst
Amstelbank (1907)
Amsterdam NV, Levensverz. Mij
Amsterdam, Levensverzekering Bank NV
Amsterdam, Mij van Levensverzekering
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap (1885)
Amsterdamsch RK Begr. Fonds, St het
Amsterdamsche Alg Verz mij voor uitk bij overlijden (1866)
Amsterdamsche Begraf. Soc. 1898, Alg
Amsterdamsche Begrafenis Mij
Amsterdamsche Begrafenis, Zieken en Geneesk. Mij
Amsterdamsche Mij van Verz op het leven
Amsterdamsche Natura
Amsterdamsche Verzekeringsbank
Amstleven

ANBV

Andries (Ubbergen), Begraf.fonds der Broedersch., St
Anker, Mij van verzekering Het (Amsterdam, 1911)
Antverpia (Roosendaal, 1888)

Apollonia

Ardanta
Arnhem, Levensverz. Mij
Arnhemsche Verz. Mij
Arona
Artsen, Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor
Assendelft, Begraf. Fonds

Assurance Liégeoise (Ned. portefeuille)

Astra Levensverz. Mij (Utrecht, 1926)
Atlas Verz. mij (Amsterdam)
Aurora Levensverz. Mij
Aurora, Ned-Indische Ver tot Onderl. Verz. o/h leven

Avenir, l'
Avéro Leven
AVVL*

AXA Equity & Law

AZA (volksverz)
Bakkersbond, Fonds tot ubo van de Ned (Heemstede)
Banketbakkersvereniging, ver weduwenfonds (Den Helder)
Barbara (Amsterdam), Liefdesfonds St
Barbara (Geleen), Begrafenisfonds St
Barbara (Heemskerk), begrafenisfonds St
Barbara / Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St
Barnabas (Amsterdam)
Begin en Einde (Leeuwarden) Ond. Begraf.
Belangstelling in onze Stadgenoten (Schiedam)
Beon Leven
Bergen op Zooms begrafenisfonds (1846)
Berkhout, Begrafenisfonds
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam, 1861)
Beynes (Haarlem)
Bezemmakersbus (Delft)
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden
Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht)
Bisdom Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914)
Bloemendaalsche Begrafenisfonds, Eerste
Boeren en Tuinders Levensverz (Den Haag, 1918)
Boerhaave, Rouwverz der mij (Den Haag, 1907)
Boerhaave, Spaarkassen Ond. Waarb. Mij
Bondsbelang, Ond. Waarb. Mij
Bossche Kasse
Bouma (Oosterend), Ond. Begraf. P.J.
Breda, Begrafenisfonds (1848)
Broederband (Deventer)
Broederhulp, Typografenver. (Nijmegen)
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem)
Brouwershaven, Begrafenisfonds
Bureau van Groepsverzekering
Burger Voorzorg (Harlingen)
Burgerlijk Begrafenisfonds (Dordrecht)
Burgerlijk Begrafenisfonds van 1836
Burgerlijk Fonds van Levensverzekeringen
Burgerlijke Ambtenaren opger. in 1875, Lev. Genootsch.
C.L.A.V.E.
Centraal Beheer Leven
Centraal Beheer Pensioen
Centraal Pensioenbureau
Centrale Arbeiders Verz. Bank N.V.
Centrale Levensverz. N.V., De
Centrale Levensverzekering Bank
Centrale Levensverzekeringsbank N.V. , De
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond
Centrale Spaar- en Verzekering Bank (Sliedrecht)
Centrale Spaarkas
Chrispijn- of Schoenmakersbus (Delft), St

Cité Vie Nederland, La

Clemens, Ned.
Natura Verz, St.
Compagnie Alliance Belge
Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie (Ned)
Compagnie Francaise d'Ass.sur la Vie Le Phénix (Ned)

Concordia
Confidentia

Constance et Fidèle (Semarang)

Continentale mij van Levensverz. en Lijfrente
Coöperatie PC (Amsterdam)
Coöperatief Verzekeringsfonds (Leeuwarden)
Coöperatieve Levensverzekering (1900)
Coöperatieve Uitkeerings- en Begraf. (Den Haag)

Cronos
Culemborg

Cuvon
CV
Delft en Omstreken, Begrafenisfonds der Stad (1842)
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij (Bandoeng)
DLG Verzekeringen
Door Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel)
Dordrecht, Burgerlijk Begrafenisfonds (1844)
Dordrecht, Levensverz. Mij (1893)
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild)
DOS (De Onderlinge Spaarkas)
Draagt Elkanders Lasten, Assen
DVZ N, Katwijk
Eagle Star Leven
Econoom
Edele Voorzorg
Eendracht (Aalsmeer)
Eendracht (Kampen)
Eendracht (Purmerend)
Eendracht en liefde
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), Door
Eendracht maakt Macht (Avenhorn)
Eendracht maakt macht (Den Haag, 1944)
Eendracht maakt Macht (Den Helder)
Eendracht maakt Macht (Zwolle)
Eendracht maakt macht, Begr.fds. (Warder)
Eendracht maakt macht, Geld. (Nijmegen, 1845)
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf.
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen, 1860)
Eendracht, Maatschappij tot UBO (Purmerend)
Eendragt en Liefde, fonds (Cornjum)
Eendragt maakt Magt
Eensgezindheid (Wormerveer, 1877)
Eerbied voor de ontslapenen
Eerste Apeldoornsche Begrafenisfonds
Eerste Bloemendaalsche
Eerste Bloemendaalsche Begrafenisfonds
Eerste Holl. Levensverzek. Bank NV (A.dam)
Eerste Hollandse
Eerste Levensverz. Geneesk. O.(A.dam, 1901)
Eerste Nederlandsche
Eerste Nederlandsche Verz Mij op het leven en tegen inval.
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen)
Eerste Rotterdamsche (Rotterdam, 1896)
Eigen Hulp (Den Haag)
Eigen Hulp, Onderl.Levensverz.(Den Haag, 1879)
Eigen Woon, Hypothec.Credietb. ('s-gravenhage)
Einde bekroont ons Doel
Elf Provinciën
Elkander tot Steun
Eloy van 1875
Elvia Leven
Elvia Leven Zwitserse
EN (Volksverzekering)
ENNIA

Equitable
Equitable Life Ass. Society of the US (New York)
Equity & Law

ERK leven
FairGo

FBTO Leven
FBTO U.A.

Fides (Soest, 1908)

Flandria, Belgische mij van levensverz
Fonds De Roever
Fonds steun bij Overlijden (schoenwinkeliers)
Fonds tot uitk. Bij overlijden vd Bond v Inspecteurs
Fonds tot uitk. Van Begrafeniskosten (Moordrecht)
Fonds v.d. Kon. Ned. Bond v Oud-Onderofficieren
Francke en De Meester Fonds
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward, 1925)
Friesland, Natura
Gan Vie
GBA
Gedenk te sterven (Gouda, 1771)
Gedenk te sterven (Makkum)
Geheelonthouders levensverz mij (GOLM) 1916
Gelders Broederschap (Leiden, 1744)
Gelduitzetting (Loon op Zand)
Geneeskundig Weduwenfonds (1891)
Generale Levensverzekeringsbank (Amsterdam, 1903)
Genot door voorzorg (Den Haag, 1855)
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden)
Gildefonds (Amsterdam, 1936)
Glas loopt ras, mijn (Haarlem)
Globe (Den Haag, 1903)
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog)
Gorinchem, Begrafenisfonds
Gorinchemse Onderlinge Verz.
GOV
Gravenhaagsch verz fonds (1897)
Gravenhaagsche Algemene mij van verz (1896)
Gravenhaagsche Levensverz mij (1918)
Gravenhage (Alg Mij van Levensverz)
Gregoriusvereniging (Utrecht)

Gresham Life Assurance Society Ltd.

Groene Land
Groep Josi Leven
Groningse Levensverzekeringmaatschappij
Groot Amsterdam
Groot Bossche van 1838
Groot Noordhollands begrafenisfonds (De Rijp, 1845)
Groot-Noordhollandsche van 1845
Groot-Schermer
Haagleven
Haagsche Verz. Sociëteit
Haarlem van 1873
Haarlem, fonds ubo (Delft, 1914) Bisdom
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit
Haarlemsche Leven

Hasco

Hasselt, Begrafenisfonds
HAV Bank
Heden ik, morgen gij
Helder
Heldersche Verz. Mij. De Onderneming
Hellevoetsluis
Helpt Elkander (De Hen)
Helpt Elkander (Nijmegen)
Helpt Elkander (Sexbierum)
Helpt Elkander ('s-Gravenhage)
Helpt Elkander (Zaandam)
Helpt U Zelven
Helvetia
Hengelo
Holda
Holland ('s-Gravenhage)
Holland N.V. Leven
Holland van 1859, NV Verz. Mij
Holland-Amerika
Hollandia (Delft)
Hollandsch Utrechtsche
Hollandsche Algemene Verz Bank (HAV)
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919
Hollandsche Mij van Levensverzekering (Haarlem, 1863)
Hollandsche Sociëteit van Levensverz
Hollandsche Spaarverzekering Mij
Hollandse Verz Mij
Hoogkarspel, Plaatselijk Begrafenisfonds (1913)
Hoop, 's-Gravenhaagsche Coöp Bakkerij- en Verbruiksver.
Hoorn, Onderl.Levensverz.Mij (1899)
Hoornsch Begrafenisfonds, Levensverz mij (1914)
Hoornsche Begrafenisfonds (1849)
Horlogemakers
Hulp door Eendracht, weduwenfonds
Hulp in nood na den dood (R'dam) Begr.fonds
Hulp in nood, alg. levensverz ubo (Rotterdam, 1885)
Hulp leenigt den nood, begrafenisfonds (Rotterdam, 1859)
HUVA
HVS van 1808

HVS, N.V.Beleggings Mij

HWN, Uitk fonds bij overlijden
Ideaal Spaarkas (Utrecht)
Ieders Voordeel (Groningen) Begr fonds, Een
IJsselmonde, Plattelands Begrafenisfonds
Inspecteurs bij de R'damsche politie, fonds tot ubo
Intercontinentale Levensverzekering mij ILM (A'dam, 1966)
Intermed Levensverz
Intern Verz Mij
Jan Truyenfonds
Joannes de Deo (Den Helder) St
Joannes de Deo, RK uitkeringsfnds (Den Haag, 1899)
Johan de Witt NV Verz Mij (Tilburg)
Johan de Witt, Raadpensionaris (1902)
Johannes de Deo, Onderl Mij, St
Johannes, Vereniging (Utrecht)
Jong & Comp, De
Jong Nederland, Verzekering Bank (A'dam, 1909)
Josef (Zaandam), Onderl Begrafenisbond
Joseph, Genootschap St
Joseph, Overijss-Geld Begraf Verz voor Kath. St.(Enschede)
Josi Levensverz mij NV, Groep
Juventus, onderl. Verz mij (A'dam, 1887)
Kantoorbedienden (R'dam), Ver van
Kantoorbedienden, Onderl Mij Fonds der Ver van
Kantoorbedienden, vereniging van (Dordrecht)
Kennemerland, Alg Mij v. Verz op het leven (1898)
Kerkrade, Prot Kerk Begrafenis Ver
Kloppersingel, Utrecht
Kollectantengezelschap, alg Ned. (Groningen)
Kooger Doodenbos
Kosmos (Zeist) NV Verz Bank (1862)
Krommenie, Onderl Begrafenisfonds
Kwadijk, Begrafenisfonds
Leeft en Zorgt (R'dam) Alg Begrafenisfonds (1877)
Leeniging bij smart is balsem voor het hart (1846)
Leidsche Levensverz Mij
Leidsche Mij van verz op het leven (1901)
Let op Uw Einde (Charlois)
Let op Uw Einde (R'dam)
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begrafenisfonds
Liefde en Eendracht (Midlum) Begrafenis Ver
Liefde en Eendracht (Ried), Onderl Begr fonds
Linnenweversbus (Delft)
Lumen et Cibus (Leeuwarden) St Barbara / Bijenkorf
Maas, Verzekeringsbank de
Maas. NV Levensverz Mij, De (1925)
Maatschappij tot uitkering bij Overlijden
Maatschappij van Levensverz (A'dam)
Maatschappij van Levensverz (R'dam, 1835)
Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1848)
Maatschappij van Onderl Levensverz (A'dam, 1902)
Maatschappij van Voorzorg
Machpela ('s-Gravenzande) Onderl Levensverz Mij
Maliesingel, Utrecht
Meander Zorg
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds, Alg (R'dam, 1828)
Melissant, Onderl Begrafenisfonds
Memento Mori (Den Helder, 1902)
Memento Mori (Groningen)

Memento Mori (Zeist)
Memento Mori, Alg Friesch Begrafenisfonds (1844)

Memento Mori, Helderse Begraf. (Den Helder, 1871)
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht)
Memento Mori,begrafenisvereniging (R'dam)
Mercator Leven NV
Mercurius (Groningen),Handelsreizigersverz
Metallicus, NV Pensioenverz mij

Meyersfonds, Jacob

Michiels of Bezemmakersbus, St
Middelburgsch Begrafenisfonds (1863)
Middelharnis
Middelie, Begrafenisfonds
Middenstandsfonds, Eerste Ned. (Den Haag)
Mijn glas loopt ras (Haarlem)
Militaire Verzekerings-vereeniging
Militairen beneden de rang van Officier
Minerva (Antwerpen)
Moira, NV Verzekeringsbank
Mortier, Fonds
Nationaal Uitvaart Fonds (A'dam, 1952)
Nationale Crediet Vereniging NCV
Nationale Levensverz Bank (Aleen afd. Volksverz) week
Nationale Levensverz Bank (Alleen afd. Volksverz) maand
Nationale Levensverz Bank NV (R'dam)
Nationale Onderlinge Spaarkas (Utrecht, 1918)
Nationale Spaarkas,De eerste Ned kapitaal (1898)

Nationale,Comp Anonyme d'ass sur la Vie, La

NAVO
NCV
NCV-NSL
Nederland, Levens- en volksverz bank (Bergen oZ,1914)
Nederland, NV Verz op het Leven (A'dam, 1858)
Nederland, Vennootschap
Nederlanden (1889, 1903, 1904, enz)
Nederlanden van 1845
Nederlanden van 1870
Nederlanden van 1883, Verzekeringsbank (Den Haag)
Nederlanden,Onderl Mij van Verz (Haarlem, 1915)
Nederlands Protestants Uitvaartfonds
Nederlandsch Nationale Werkliedenver. (Den Helder)
Nederlandsch Werkliedenfonds (Den Haag, 1883)
Nederlandsche Alg onderl begraf (Den Haag)
Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage, 1844)
Nederlandsche Algemeene Verz Bank (A'dam, 1896)
Nederlandsche Bank van Levensverz (R'dam, 1904)
Nederlandsche Bank van Verzekering (A'dam, 1901)
Nederlandsche Banketbakkersver (Den Helder)
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij (R'dam,1918)
Nederlandsche Handelsreizigers Ver
Nederlandsche Leeuw (Den Haag,1907)
Nederlandsche Leven,Zieken- en Begrafenisfonds (1849)
Nederlandsche Levensverz en Lijfrentebank (1893)
Nederlandsche Lloyd Levensverz NV
Nederlandsche Mij van Leven en Lijfrente (Utrecht, 1916)
Nederlandsche Mij van Verz en Ziekenkas (1906)
Nederlandsche Mij van Verzekering (1899)
Nederlandsche Nat Werklieden Ver (Den Helder)
Nederlandsche Natura
Nederlandsche Pens.verz voor werklieden (1883)
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht)
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht)
Nederlandsche Spaarkas NV
Nederlandsche Spaarverz van Katholieken (A'dam)
Nederlandsche Spoorwegen (A'dam)
Nederlandsche van 1894, De
Nederlandsche Ver van Artsen-Automobilisten
Nederlandsche Verz Mij (Utrecht, 1868/1887)
Nederlandsche Verzekeringsbank (A'dam, 1867)
Nederlandsche Volksverz bank (A'dam, 1908)
Nederlandsche Zieken- en Begr Mij (Den Haag, 1843)
Ned-Indische Levensv-en Lijfrente Mij
Neerlandia, Levensverz Mij (1893)

New York (Ned portefeuille)

Nieuw Rotterdam Leven NV
Nieuw Welgelegen BV
Nieuwe Eerste Ned Verzekeringsbank
Nieuwe Haagse verz soc (1901)
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Begr
Nijmegen, Levensverz Mij
Nillmij van 1859
NOG/De Jong
Noord Braband
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892)
Noord Brabant (handelsreizigers te Tilburg)
Noord Brabant Handelsreizigersvereeniging
Noord Brabantsch Werkliedenfonds
Noord en Zuid Hollandsch Begrafenis fonds
Noord en Zuid Ned. Levensverz.Bank (1905)
Noord Hollandsch Begrafenisfonds (1873 te Haarlem)
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Alkmaar)
Noord Hollandsche Begrafenisfonds (Hilversum)
Noord Hollandsche Leven Mij NV
Noord Hollandsche Ond Mij van Levensverz (1919)
Noorden Begrafenisfonds (1936)
Noorden Leven (1902)
Noorder Spaar- Levensverz
Norwich Union
NOVO
NRG London
Nut der Maatschappij
Nut van het Algemeen Belang (1919 te Den Haag)
Nut van het Algemeen Belang (Kampen)
Nut van het Algemeen Belang (Leerdam)
Nut van het Algemeen Belang (Zierikzee)
Nuts Begrafenisfonds
Nuts Levensverzekering van 1848
Nuts Levensverzekering, Stichting

NUVA/Meppel

NVG Uitvaart*
NVS

OBF

OHRA Pensioen
OHVM (Amsterdam)
Oldambt (Delfzijl)
Olva 1919
Olveh (1879) (Onderling Levensverz Genootschap)
Onderling Begrafenisfonds te Middelharnis
Onderling Belang (Den Ilp, landsmeer, Purmerland )
Onderling Belang (Leiden)
Onderling Belang 1906 (Oude Tonge)
Onderling Boerenverzekeringsfonds
Onderling Hulpbetoon (Utrecht)
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang)
Onderling Verzorgd (Amsterdam)
Onderlinge Begrafenis Vereeniging
Onderlinge Broederschap (Den Bosch)
Onderlinge Hulp (Minnertsga)
Onderlinge Hulp (Ursum)
Onderlinge Hulp Antillen, Enschede
Onderlinge Hulp, Enschede
Onderlinge Middenstands Levensverz Mij
Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk de Nederlanden
Onderlinge Steun (personeel overheidsdiensten)
Onderlinge Steun Levensverz
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle)
Onderlinge Uitkeringskas (Loon op Zand)
Onderlinge Vereeniging tot geldeijke uitkeering bij overlijden
Onderlinge Verz mij tot ubo (Den Haag, 1836)
Onderlinge Voorzorg (Amersfoort)
Onderlinge voorzorg is nuttig (Tzummarum)
Ondersteuningsfonds (Yerseke)
Onderwijzers in de Provincie Drenthe (Assen)
Onderwijzers in de Provincie Friesland
Ons Aller Belag (Bandoeng)
Ons Belang
Ontslapenen gewijd, aan de (Bergen op Zoom, 1846)
Ontslapenen gewijd, aan de (Breda, 1848)
Ooltgensplaat
Ooltgensplaat, Begafenisfonds
Oosten
Oosterhouts Begrafenisfonds
Oost-Graftdijk, Begrafenisfonds
Oostwoud
Oostwoud, Begrafenisfonds
Oostzaan van 1887
Oranje-Nassau (1895)
Organistenvereniging, Ned.
Oud Onderofficieren, fonds
Oude Haagsche (1836)
Oudkarspel
Oudkarspel, begrafenisfonds
OVAS (Overlijdensfonds ver Amsterdamse Slagers)
Overflakkee en Goedereede
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle)
Pantheon, Meppel
Patria
Patrimonium (Kampen)
Patrimonium (Zwolle)
Patrimonium, Ond begrafenisfonds (Jaarsveld)
PC 171
PCU, Eindhoven
Pensioencentrale

Pensioenrisico
Petrus en Paulus (Soest)

Petrus, Verz Mij Sint
Pharus (1919)

Phénix (Ned) Compagnie Francaise d'Ass.sur la Vie, Le

Philantroop (Bolsward)
Phoenix (Rotterdam, 1896)
Piëtas (Utrecht, 1861)
Plattelands Begrafenisfonds (IJsselmonde, 1847)
Plicht tot Recht (PTT personeel) (Doorn)
Precautia
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (A'dam, 1910)
Probité (Alkmaar, 1884)
Protestantsche Belangen
Protestantse Belangen
rovidentia
Providentia (Amsterdam) betr Handelsreizigersvereeniging
Prudentia (1863)

Prudential

PTT (Amsterdam, 1835)
Purmer
Purmer, Begrafenisfonds
RCL
Reaal Pensioen
Red u Zelven (Grootebroek)
Reposa
Residentia
ROL
Römerfonds
Rotterdam Levensverz Bank (1894)
Rotterdamsche Assurantie Comp
Rotterdamsche Coöperatieve Ver. Voor levensverz.
Rotterdamsche Levensverz- en voorschotbank (1893)
Rotterdamsche Levensverz Maatschappij
Rotterdamsche Ond. Maatsch van Levensverz (1885)
Rotterdamsche Soc. Tot geldelijke UBO (1844)
Rotterdamsche Verzekerings Bank (1898)
Rotterdamsche Verzekerings Bank (1902)
Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten
Saaiwerkersbus (Delft)
Samenwerkende Spaarkassen NCW - NSL
SBO (Spoorwegen)
Schildersbegrafenisfonds
Schilderspatroons, Bond van Ned
Schoenmakersbus

Securitas (1904)

Seguridat
Sommelsdijk, Begrafenisfonds (1839)
Sommelsdijksche (1913)
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen
Spaendonck Leven
Spierdijk
Spierdijk, Begrafenisfonds
Standaard (1906)
Sterfbos (Uitgeest)
Sticht, Verz Bank het (1898)
Sun Alliance
SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen
Temperament des Humaniteit (Den Haag, 1914)
Terminus Begrafenis te Amsterdam
Tiel Utrecht
Tilburg's Verz bank
Tilburgsch Begrafenisfonds
Tilburgsche (1901)
Timmermansbegrafenisfonds (Hoorn)
Toekomst (Antwerpen)
Toevlucht in den Nood (Leiden)
Tot Aller Welzijn (Delft)
Tot hulp der mensheid, zieken- en begraf.risico (Leiden, 1846)
Tot Nut der Maatschappij (Den Haag)
Tot Nut en Voordeel (Delft)
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam)
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam, 1856)
Tot Nut van't Algemeen (Den Haag, 1833)
Tot Nut van't Algemeen (Kampen)
Tot Nut van't Algemeen (Leerdam)
Tot Nut van't Algemeen (Rotterdam, 1846)
Tot Nut van't Algemeen (Zierikzee)
Tot Nut van't Algemeen (Zutphen)
Tot Nut van't Algemeen (Zwolle)
Tot Voorzorg
Tot Voorzorg van 't Algemeen (Zwolle)
Tot Voorzorg, algemeen burger soc. (Rotterdam)
Truyenfonds, Jan (1918)
Twee verenigde verz mijen (Amsterdam, 1902)
Tweede Hollandsche (Haarlem, 1878_
Twentsch Geldersche Verzekerings Bank (Arnhem, 1920)
UAP

UAP PROVIDENTIA

UBO (Ned. Rijkstelegraaf)
UBO (Wemeldinge)
UBO (Wijdenes en Oosterleek)
UBO Leven, Uitkering bij Overlijden (Utrecht)
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede)
Uit Voorzorg
Uit Voorzorg (Middelburg, 1849)
Uit Voorzorg (Rotterdam, 1844)
Uitkeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders
Unilife Assurance Group
Union Londen(Onderdeel van Commercial Union)
Union Paris, l'
Unitas (Den Hoorn)
Ursem, Begrafenisfonds
Utrecht
Utrechtsch Begrafenisfonds
Utrechtsche Assurantie-mij
Utrechtsche Levensverz Maatschappij
Utrechtsche Levensverz Mij (Indische portefeuille)
Utrechtse Sociëteit voor Levensverzekeringen
Utrechtse Verzekerings Bank
Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij (Veendam)
Vemaco (verz mij der verbruikerscoöperatie)
Vereenigde Verz. Maatschappijen, De twee
Verenigde Verzekerings Sociëteiten Unilife
Vero (Rotterdam)

Vesta (Arnhem, 1893)

Victoria
Victoria (Berlijn)
Victoria Vesta
Vie d'Or

VIOS (Winschoten)
Vita
Vitalis (1886)
Vlissing's Onderlinge Begrafenisfonds (1851)
Vlissingsch Onderling Begrafenisfonds
Vlissingsche Begrafenisfonds
Volharding (Den haag)
Volharding (Rotterdam, 1882)
Voor en door het Volk (Haarlem)
Voordeel (Haren)
Vooruit (Leiden)
Vooruitgang (1893)
Vooruitgang is ons doel (Den Burg)
Voorzorg (1836), Amsterdamsche Societeit de)
Voorzorg (1888), Nrd Brabantsch Meiereisch Begr.fonds
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen)
Voorzorg is plicht (Lekkum)
Voorzorg, Verzekering bij overlijden (1895)
Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem)
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem)
Vrijwillige Liefdebeurs
VVM (Vereenigde Verz. Maatschappijen)
Waarborg (Den Haag, 1910)
Waarborg (Rotterdam, 1913)
Waarborg (Utrecht, 1868)
Warder
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem)
Weduwefonds (bakkers)
Weduwen- en weezenbeurs (Onderwijzers Friesland)
Weduwenbeurs (Bolsward)
Weduwenbeurs (Chr. Werkmansbond)

Weduwenfonds en Supp;etiekas Chr.
Werkansbond
Welzijn voor Allen (Amsterdam, 1885)
Wemeldinge
Wereld (Dordrecht)
Werklieden (Leiden)
Werkliedenfonds, Nederlandsch (den Haag)
Werkmansbond (Bloemendaal, 1904)
Werkmansbond (Haarlem)
Werkmansbond (Rotterdam)
Werkmansbond (Utrecht)
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht)
West Friesch Begrafenisfonds (Hoorn, 1917)
Westzaan, Begrafenisfonds
Wij leven om te zorgen (Rotterdam)
Wijdenis en Oosterleek
Willibrordus

Witt, Johannes de (1902_

Woerdense Levensverz(1965)
WUH
Zaandam, Begrafenisfonds
Zaanlandsche Begrafenisfonds (Zaandijk, 1845)
Zeemans Voorzorg (Harlingen)
Zekerheid door Voorzorg (1890)
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam, 1892)
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876)
Zelandia Middelburg, 1852)
Zieken- en Begrafenismaatschappij (Hoorn, 1845)
Zierikzee, Begrafenisfonds
Zijpe, Begrafenisfonds
Zijper Begrafenisfonds (1860)
Zilveren Kruis Leven
Zonder Baatzucht (1843)
Zoom (Bergen op Zoom, 1881)
Zorg en Hulp (Rotterdam)
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam)
Zorgt in den tijd (Leiden)
Zuid Holland, Levensverz mij (Vianen, 1878)
Zuid Holland, nv Verz mij (Den Haag, 1920)
Zuid Hollandsch Zieken- en Begrafenisfonds (Den Haag, 1892)
Zuid Hollandsche leven mij (Rotterdam, 1898)
Zuid Hollandsche leven mij (Vianen)
Zuid Hollandsche mij voor Verzekering (Den Haag, 1898))
Zuid Hollandse Uitkerings Soc (Rotterdam, 1900)
Zuid Wester Verzekeringsbank (Amsterdam)
Zutphen, Begrafenisfonds
ZZ (Ziekenzorg)
ZZ Levensverz mij

Reaal Leven
Reaal Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Stad Rotterdam
Onderling Fonds Sliedrecht
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
Aegon Leven
Alg.Levensherverzekering Mij
Hooge Huys
Aegon Leven
Aegon Leven
Hooge Huys
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Amev Leven
Generali Leven
Generali Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Monuta, Dela, Yarden
Stad Rotterdam

Delta Lloyd

Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven

Amev Leven

Nationale-Nederlanden
Amev Leven
Aegon Leven
Delta Lloyd
Reaal Leven
OLMA
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)

Aegon Leven
RVS
Achmea Pensioen

Yarden

Axa Leven
Reaal Leven
Nationale-Nederlanden
RVS
Amev Leven
Amev Leven
Hooge Huys
Amev Leven
Delta Lloyd
Aegon Leven
Goudse Leven
Interpolis
Amev Leven
Aegon Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Stad Rotterdam
Amev Leven
Amev Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Axent/Aegon Leven
Interpolis
Aegon Leven
Amev Leven
Axent/Aegon Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Amev Leven
RVS
Aegon Leven
Reaal Leven
Nationale Nederlanden
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Goudse Leven
Levob
Excell Life
Achmea Pensioen
Achmea Pensioen
Amev Leven
Reaal Leven
Reaal Leven
Amev Leven
Reaal Leven
Reaal Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven

BVZ Leven
Amev Leven
Nationale-Nederlanden

Aegon Leven
Reaal Leven
Verzekerings Unie
Aegon Leven
Nationale-Nederlanden
Later
Achmea
Aegon Leven
Aegon Leven

NVG

Goudse Leven
Yarden
Achmea
Aegon Leven
Nationale-Nederlanden
Unive Leven
Monuta Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev-Ardanta
Achmea Pensioen
Falcon Leven
RVS
Amev Leven
Axent/Aegon Leven
Generali Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Monuta Leven
Goudse Leven
Goudse Leven
Hooge Huys
RVS
Aegon Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
RVS
Generali Leven
Monuta Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Generali Leven
Generali Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Nationale-Nederlanden
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Generali Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Nieuwe Hollandse Lloyd
Nieuwe Hollandse Lloyd
Aegon Leven
Aegon Leven

Nationale-Nederlanden
Nationale-Nederlanden

Axa leven
Amev Leven

Achmea Pensioen
Achmea Pensioen

Achmea Pensioen

Hooge Huys
Amev Leven
RVS
Aegon Leven
NOG
Amev Leven
Aegon Leven
RVS
RVS
Nuvema
Axa leven
Levob
Amev Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
RVS
Goudse Leven
Aegon Leven
Stad Rotterdam
Stad Rotterdam
Stad Rotterdam
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven

Amev Leven

Amev Leven
Achmea Pensioen
Zürich
NVG
Nationale-Nederlanden
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Dela
Aegon Leven
Goudse Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Goudse Leven
Axent/Aegon Leven

Delta Lloyd

Aegon Leven
Amev Leven
Generali Leven
Goudse Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Reaal Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Zürich
Aegon Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Delta Lloyd
Amev Leven
Axent/Aegon Leven
Hooge Huys
Aegon Leven
Goudse Leven
Amev Leven
Amev Leven
NOG
RVS
RVS
Aegon Leven/ RVS
Amev Leven
Hooghenraed

Royal Sun Aliance

Aegon Leven
RVS
Verzekerings Unie
Aegon Leven
Amev Leven
NOG
Zwolsche Algemeene
Achmea Pensioen
Legal & General
Interpolis
Amev Leven
Reaal Leven
Amev Leven
Generali Leven
Reaal Leven
Aegon Leven
NOG
Amev Leven
Aegon Leven
Hooge Huys
Levob
Zürich
Goudse Leven
Nationale-Nederlanden
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
RVS
Monuta Leven
Aegon Leven
RVS
Nationale-Nederlanden
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
RVS
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Amersfoortse Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Natura
Nationale-Nederlanden
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
NVG

NVG

Aegon Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Falcon Leven
Nationale-Nederlanden

OHRA Leven

Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Interpolis
Aegon Leven
Aegon Leven
RVS
RVS
RVS
Hooge Huys
Axent/Aegon Leven
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Amev Leven
RVS
Nationale-Nederlanden
Amev Leven

Generali Leven

Nationale-Nederlanden
Monuta Leven
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Generali Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Nationale-Nederlanden
Generali Leven
Amev Leven
Hooge Huys
Axent/Aegon Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Reaal Leven
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Delta Lloyd
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Goudse Leven
BVZ Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Nationale-Nederlanden
Hooge Huys
Amev Leven
RVS
VVAA
Generali Leven
Amev Leven
Hooge Huys
Aegon Leven
Aegon Leven

Generali Leven

Generali Leven
Axa leven
Generali Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Amev Leven
Aegon Leven
NOG
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Hooge Huys
Hooge Huys
Hooge Huys
RVS
NVG
Generali Leven
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Nationale Nederlanden
Unive Leven
Interpolis Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
VSB
VSB

VSB

Yarden
Aegon nabestaanden
Nieuwe Hollandsche Lloyd

Achmea Pensioen

OHRA Leven
Axent/Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Interpolis
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Reaal Leven
Achmea Pensioen
Amev Leven
Aegon Leven
RVS
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
Amev Leven
Amev-Ardanta
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Amev Leven
RVS
Aegon Leven
Aegon Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Aegon Leven
Goudse Leven
Levob
Aegon Leven
RVS
NOG
Aegon Leven
Levob
Levob
Amev Leven
Generali Leven
Goudse Leven
Goudse Leven
NVG
Goudse Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Nationale Nederlanden
Goudse Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Yarden
Generali Leven
Aegon Leven
Amev Leven
RVS
Reaal Uitvaart
Yarden
Aegon Leven

Achmea Pensioen

Verzekerings Unie
Amev Leven

Amev Leven

Aegon Leven
RVS
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
Axa Leven
RVS
Aegon Leven

Achmea Pensioen

Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Stad Rotterdam
Reaal Leven
Generali Leven
Axent/Aegon Leven
Aegon Leven
Stad Rotterdam
Aegon Leven
Generali Leven
Royal Nederland
Stad Rotterdam
Amev Leven
Amev Leven
Stad Rotterdam
NVG
Stad Rotterdam
RVS
RVS
Amev Leven
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Amev Leven
Aegon Leven
Amersfoortse Leven

Amev Leven

Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden
Goudse Leven
Goudse Leven
Spaarbeleg Kas
Interpolis Leven
Hooge Huys
Hooge Huys
Goudse Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Royal &SunAlliance
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen
Amev Leven
RVS
Goudse Leven
Amev Leven
Generali Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Hooge Huys
Aegon Leven
Aegon Leven
RVS
Amev Leven
Aegon Leven
RVS
RVS
Amev Leven
RVS
NVG
NVG
Aegon Leven
RVS
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
RVS
Interpolis
Aegon Leven
Aegon Leven
RVS
Axa leven

Axa leven

Aegon Leven
Goudse Leven
RVS
Axent/Aegon Leven
Hooge Huys
Amev Leven
Amev Leven
Amev Leven

Aegon Leven

Legal & General
Delta Lloyd
Axa leven
Aegon Leven
Goudse Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Amev Leven
Delta Lloyd
Amev Leven
Nieuwe Hollandsche Lloyd
RVS
Reaal Leven
Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
OHRA Leven

RVS

RVS
Nationale Nederlanden
RVS

TwenteLeven
Amev Leven
Zürich
Amev Leven
RVS
Goudse Leven
Amev Leven
RVS
RVS
Aegon Leven
Aegon Leven
Reaal Leven
Stad Rotterdam
Aegon Leven
RVS
Amev Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Goudse Leven
Onderlinge van 1719
Amev Leven
Amev Leven
Conservatrix
Generali Leven
Aegon Leven
Goudse Leven
RVS
Aegon Leven
Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Amev Leven
Goudse Leven
Amev Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
Axent/Aegon Leven
RVS
Hooge Huys
Aegon Leven
NVG
VS
Verzekerings Unie
Generali Leven
Nationale Nederlanden
Nationale Nederlanden
Aegon Leven
Aegon Leven
Aegon Leven
Stad Rotterdam
Axent/Aegon Leven
Amev Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
Generali Leven
Generali Leven
Achmea Pensioen
Amev Leven
Amev Leven
NSF (Nationaal Spaarfonds)
Aegon Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Aegon Leven
Amev Leven
Aegon Leven
Generali Leven
Amev Leven
RVS
Amev Leven
RVS
RVS
RVS