BOX 1         inkomstenbelasting  / premie volksverzekering 2009
 
van tot belasting Premie volksverz. Totaal % Cumulatief
- 17.878 31,15%   2,35% 33,50%  5.989
17.579 32.127 31,15% 10,85% 42,00% 11.973
32.127 54.776 42,00%   42,00% 21.458
54.776 - 52,00%   52,00%  

BOX 1         65 jaar en ouder

van tot belasting Premie volksverz. Totaal % Cumulatief
- 17.878 13,25% 2,35% 15,60%  2.788
17.879 32.127 13,25% 10,85% 23,95%  6.222
32.127 54.776 42,00%   42,00% 15.734
54.776 - 52,00%   52,00%  

BOX 2         Inkomsten uit aanmerkelijk belang 25%. Er is onder meer sprake van een
                   aanmerkelijk belang als de belastingplichtige, al of niet tezamen met diens
                   fiscale partner, voor tenminste 5% van het geplaatste kapitaal (in)direct
                   aandeelhouder is in een N.V. of B.V.

BOX 3        30% over 4% aangenomen inkomsten uit kapitaal (sparen en beleggen)
                  Heffingvrij vermogen per belastingplichtige 20.661
                  Heffingvrij vermogen per minderjarig kind 2.762