Aanmerkelijk belang

Had u een aanmerkelijk belang in een vennootschap of co÷peratie? Dan moet u het financiŰle voordeel daarvan aangeven.
U kunt 2 soorten belastbare voordelen hebben:

  • reguliere voordelen, zoals dividend
  • vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen

 U had een aanmerkelijk belang als u - (samen met fiscale partner) - direct of indirect minimaal 5% had van:

  • - de winstbewijzen of van (ook per soort) de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap, of
    - de genotsrechten van (ook per soort) een winstbewijs of aandeel in een binnen- of buitenlandse vennootschap,
    - het stemrecht in een co÷peratie of vereniging op co÷peratieve grondslag

U had ook een aanmerkelijk belang als u - samen met uw eventuele fiscale partner - opties had om minimaal 5% van de aandelen (ook per soort) in een binnen- of buitenlandse vennootschap te verwerven.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als 'aandeel in een vennootschap'. Het gaat dan om fondsen die ervoor zorgen dat deelgerechtigden voordelen krijgen door het aanwenden van gelden, bijvoorbeeld door gezamenlijke rekeningen te beleggen. Deze beleggingsfondsen hebben verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid. Het kan gaan om een binnenlands of buitenlands fonds.

Fiscale partner
Als u een heel jaar een fiscale partner had, dan vermelden u en uw fiscale partner beiden het totaal van het inkomen uit aanmerkelijk belang en het totaal van de aftrekbare kosten. Het verschil tussen dit totale inkomen en deze totale kosten
is het voordeel uit aanmerkelijk belang. U kunt dit voordeel geheel of gedeeltelijk aangeven als inkomen van uzelf.
De rest geeft uw fiscale partner dan aan. U kunt het voordeel verdelen zoals u dat wilt, zolang het totaal maar 100% is.

Geen fiscale partner
Als u geen fiscale partner had, dan geeft u uw eigen inkomsten en aftrekbare kosten aan. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner had en niet koos om heel het jaar als elkaars fiscale partner te worden beschouwd.

Minderjarige kinderen met aanmerkelijk belang
Ook het inkomen uit een aanmerkelijk belang van uw minderjarige kinderen moet u aangeven als uw inkomen uit aanmerkelijk belang.