ASSUstent biedt de informatie op haar Site een ieder aan, maar behoudt het copyright op tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van de Site.

Het is niet toegestaan om pagina's, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze pagina's in originele of gewijzigde vorm, naar een andere web server te kopiŽren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASSUstent

Aansprakelijkheid:

De informatie, tekst, grafische afbeeldingen en andere onderdelen van deze site worden door ASSUstent aangeboden aan haar relaties als aanvulling op haar dienstverlening.
ASSUstent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, grafische afbeeldingen, links en andere onderdelen van deze pagina's.
ASSUstent aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van deze of andere server waarop deze pagina's zich bevinden of benaderbaar zijn.

Zaak of persoonsregistratie:

Alle door u aan ASSUstent verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik dan wel voor informatie op de ASSUstent-site.
Uw gegevens zullen niet aan anderen ter beschikking worden gesteld.